Gwarancja

Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie UE. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 1 rok. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez producenta. 
Sklep ponosi odpowiedzialność przez 1 rok od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.